KAR vs UTRH Vijay Hazare Trophy Nov 25, 2023 Squads

Vijay Hazare Trophy

Narendra Modi Stadium

Karnataka

KAR

Uttarakhand

UTRH

Karnataka

KAR

3.24

Uttarakhand

UTRH

2.24

Bet

Players

No information yet

Bench

No information yet