KAR vs UTRH Vijay Hazare Trophy Match Betting Odds and Live Score - Nov 25, 2023

Vijay Hazare Trophy

Narendra Modi Stadium

Karnataka

KAR

Uttarakhand

UTRH

Karnataka

KAR

3.24

Uttarakhand

UTRH

2.24

Bet

Best Players

No best players yet

Last Highlight

No highlights yet